”Hymn for the beauty of  the earth”.
Här i en unik inspelning för 9 röster och ett munspel.