Tina har komponerat ny musik till text från 1800-talet!

”Hymn for the beauty of  the earth”.
Här i en unik inspelning för 9 röster och ett munspel.
2018-10-23T13:37:15+00:00